Dopravní přestupky

Informace o přestupcích spadajících do agendy organizace dle zákona č. 250/2016 Sb., O odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Vzhledem k tomu, že dopravní přestupky spáchané na území Hlavního města Prahy, jsou v konečné fázi řešeny v několik institucích – Policie České republiky, Městská policie Praha, Magistrát hlavního městy Prahy a jednotlivé městské části Prahy – nejedná se o ucelený přehled dopravních přestupků, ale o část, která spadá do kompetence Magistrátu hlavního města Prahy. Odhadem o rozsahu 60-75 % dopravních přestupků spáchaných na území Hlavního města Prahy.

Data o dopravních přestupcích jsou zveřejněna od 1. ledna 2015, do současnosti. Aktualizace dat bude probíhat měsíčně, vždy 5. den po ukončení měsíce.

Účelem zveřejnění dat, je poskytnout občanům informace o množství a druzích páchaných dopravních přestupků a to podle časových a místních hledisek. Z poskytovaných informací si je totiž možné vytvořit představu o tom, ve kterých místech a v jaké době dochází k většímu riziku vzniku dopravních nehod z důvodu nedodržování silničních pravidel. Od takovýchto výstupů pak je možno očekávat pozitivní ovlivňování jednání účastníků silničního provozu s cílem dosažení vyššího stupně bezpečnosti občanů v Praze.

Pro řešení dopravních přestupků má Magistrát hlavního města Prahy vytvořeny počítačové aplikace, které pomáhají pracovníkům rychlejší vyřešení případů. Tyto aplikace nebyly primárně předurčeny pro vedení statistik a přehledů a navíc jsou v nich vedeny osobní údaje. V těchto databázích není možné dodatečně pozměňovat údaje, a proto jsou některé položky zaznamenávány rozdílným způsobem, tak jak byly dodány oznamovateli přestupku.

Vybrány byly pouze zveřejnitelné položky (podmínky dle GDPR), s informacemi, se kterými se dá následně pracovat. Ponecháváme na tvůrčím přístupu zpracovatelů otevřených dat, jaké další zajímavé informace jsou schopni poskytnout veřejnosti (řidiči, kterých značek vozidel jsou nejvíce nebezpeční, místa s častým výskytem policejních kontrol, nárůst agresivity řidičů, jak se dodržuje červená na semaforech, atd…).

 

Popis datových položek

DATSK – Datum spáchání dopravního přestupku

CASSK – Čas spáchání dopravního přestupku

MISTOSK – Místo spáchání dopravního přestupku

PRAHA – Městská část, na které byl spáchán dopravního přestupku

OZNAM – Kdo předal k řešení dopravní přestupek; PČR – Policie ČR, MPP – Městská polici Praha

MPZ – Mezinárodní poznávací značka vozidla, které spáchalo dopravní přestupek

TOVZN – Tovární značka vozidla, které spáchalo dopravní přestupek

OSOBA – Dopravní přestupek spáchala fyzická osoba

FIRMA - Dopravní přestupek spáchala právnická osoba

PRAVFOR – specifikace spáchaného dopravního přestupku dle příslušného zákona

 

Jak již bylo uvedeno, speciální aplikace určené pro evidenci dopravních přestupků slouží jako pomoc pro řešení lidem a jsou zde údaje také zadávány lidmi. Proto nevadí, pokud položky (např. názvy ulic) jsou zadány různým způsobem, nebo nejsou uvedené. Jsme si vědomi, že hromadné strojové zpracování bude v některých případech obtížné.