Dokumentace datové sady

Evidence a účtování faktur se řídí zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví a 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů a dále prováděcími vyhláškami k těmto zákonům.

Faktury obsažené v datech jsou v maximálním rozsahu v souladu s GDPR za úřad Magistrátu hl. města Prahy bez Městských částí, Městské policie a dalších podřízených organizací.

Popis datové struktury

Hodnota Popis
ktg_naz_upr Rozlišení
ac_ag Agendové číslo
nazev_esu Název subjektu
ico_esu IČO
ac_esu Číslo dokladu dodavatele
zkr_typ Typ dokladu
vs Variabilní symbol
c_mena Částka celkem
mena_zkr Měna
c_dok Částka v Kč
dat_uup Datum UÚP
dat_vyst Datum doručení
dat_spl Datum splatnosti
dat_uhr Datum úhrady
pol POL z krytí
nazev_kry Název POL
c_kry Částka POL v Kč
ac_sml Kontrolní číslo/Systémové číslo

Algoritmus výběru dat je následující: