Dokumentace datové sady

Sada obsahuje příjmy a výdaje běžného kalendářního roku. Dále datová sada obsahuje položkovou třídu 8 – financování, v ní má přijetí finančních prostředků kladné znaménko, výdaj finančních prostředků záporné.

Zatřídění dat do samostatných oblastí

Výdaje – oblast 1 - 14 POL ODPA
01 Bezpečnost a veřejný pořádek 5XXX,6XXX 005XXX
02 Bydlení 5XXX,6XXX 00361X
03 Doprava 5XXX,6XXX 0022XX
04 Komunální služby 5XXX,6XXX 0036XX bez 00361X
05 Kultura 5XXX,6XXX 0033XX
06 Ostatní 5XXX,6XXX 038XX, 0039XX
07 Průmysl a stavebnictví 5XXX,6XXX 002XXX bez 0022XX
08 Sociální služby 5XXX,6XXX 004XXX
09 Školství 5XXX,6XXX 0031XX, 0032XX
10 Tělovýchova a zájmová činnost 5XXX,6XXX 0034XX
11 Veřejná správa 5XXX,6XXX 006XXX
12 Zdravotnictví 5XXX,6XXX 0035XX
13 Zemědělství 5XXX,6XXX 001XXX
14 Životní prostředí 5XXX,6XXX 0037XX
Příjmy – oblast 1 - 4 POL
01 Daňové příjmy 1XXX
02 Nedaňové příjmy 2XXX
03 Kapitálové příjmy 3XXX
04 Přijaté transfery 4XXX
Financování – oblast 8 POL
08 Financování 8XXX

Příjmy, výdaje a financování (odvětvové a položkové třídění) se řídí vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Číselník účelových znaků státního rozpočtu je uveden na stránkách ministerstva financí. Účelové znaky stanovené HMP slouží k operativní evidenci HMP.

Výše uvedená sada obsahuje data rozpočtu a účetnictví za vlastní hl. město Prahu. Tato data po konsolidaci na úrovni města vstupují do celorepublikových výkazů.

Vyhláška č. 464/2013 Sb. (novela rozpočtové skladby) s účinností od 1. 1.2014 stanovila nové rozpočtové položky pro převod peněžních prostředků mezi statutárními městy (HMP) a jejich městskými obvody nebo částmi. Vše se odehrávalo v oblasti běžných příjmů a běžných výdajů i v případě, že využití bylo v oblasti kapitálových výdajů.

Položka 5347 byla určena pro převod z bankovních účtů – výdaje.

Položka 4137 byla určena pro přijetí výše uvedených finančních prostředků – příjmy.

Další novela rozpočtové skladby (Vyhláška č. 343/2019 Sb.) s účinností od 1. 1. 2020 zavedla nové rozpočtové položky pro převody v oblasti kapitálových příjmů a výdajů a položky 5347 a 4137 jsou určeny pouze pro převody běžných příjmů a výdajů.

Položka 6363 je určena pro převod finančních prostředků určených pro oblast kapitálovou - výdaje.

Položka 4251 je určena pro přijetí výše uvedených finančních prostředků - příjmy Jedná se o položky konsolidační, ke kterým se váže paragraf 6330.