Veřejné zakázky Magistrátu hl. m. Prahy

Zdrojem otevřených dat o veřejných zakázkách Hlavního města Prahy je profil zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001501

Úkony zadavatele podle ZZVZ plní v rámci zadávacího řízení jednotlivé odbory Magistrátu hl. m. Prahy, které nesou plnou právní i organizační odpovědnost za řádný průběh celého zadávacího řízení.

Datová sada obsahuje:

Datová sada neobsahuje:

Počet nabídek je vždy alespoň 1, aby nebyly uváděny zavádějící hodnoty, např. u přímých objednávek, kde by byla hodnota 0.

Datová sada je anonymizovaná. Neobsahuje osobní údaje definované Zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

Aktualizace dat probíhá 1x denně.