Dokumentace datové sady

Odbor hospodaření s majetkem eviduje a spravuje pouze volné nebytové prostory, které jsou ve vlastnictví Hl. m. Prahy a v jeho působnosti. Odbor HOM nespravuje ani neeviduje volné nebytové prostory, které jsou ve svěřené správě jednotlivých městských částí. Odbor Hospodaření s majetkem, oddělení využití a správy objektů zpracovává přehledy volných nebytových prostor prostřednictvím jednotlivých správních firem. Přehledy volných nebytových prostor budou relevantní vždy k 15. dni následujícím po ukončeném čtvrtletí a k dispozici budou vždy jen za uplynulé čtvrtletí, bez uchování historie.