Odměny členů Zastupitelstva HMP

Datová sada obsahuje souhrn měsíčních odměn za výkon funkce členů zastupitelstva hl. m. Prahy (dále jen „členové ZHMP“) za r. 2021.

Odměňování členů ZHMP je upraveno zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Měsíční výše odměny za výkon funkce uvolněných členů ZHMP je stanovena právním předpisem – nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v příloze tohoto nařízení.

Výše odměny za výkon funkce neuvolněných členů ZHMP je stanovena usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy. Obvykle je toto usnesení přijato na prvním (ustavujícím) zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, které je zvoleno ve volbách do obecních zastupitelstev. Odměny za výkon funkce za r. 2021 byly stanoveny usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy č. 13/3 ze dne 23. 1. 2020; výše měsíční odměny je stanovena v příloze č. 1 tohoto usnesení.

Datová sada obsahuje souhrn měsíčních odměn za výkon funkce všech osob, které v průběhu r. 2021 zastávaly funkci člena ZHMP. Datová sada neobsahuje informace o odměňování zaměstnanců hlavního města Prahy, členů zastupitelstev ani zaměstnanců městských částí hl. m. Prahy, ani zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou.

Data jsou uvedena v následující struktuře: jméno, příjmení a titul člena ZHMP, údaj o tom, jestli je člen ZHMP k výkonu své funkce dlouhodobě uvolněný či neuvolněný, dále informaci o tom, že se jedná o údaje za r. 2021 a částku v Kč – souhrn výše měsíčních odměn. Jedná se o vyplacené finanční prostředky (hrubý příjem).

Tato datové sada nebude aktualizována.

V průběhu roku 2021 došlo k následujícím změnám:

Novým členem ZHMP se dne 24. 1. 2021 stal Ing. Jiří Kubíček (nahradil členku ZHMP JUDr. Jaroslavu Janderovou, jejíž mandát zanikl 23. 1. 2021).

Novým členem ZHMP se dne 6. 5. 2021 stal Ing. Jan Hora (nahradil členku ZHMP Ing. Janu Komrskovou, která dne 5. 5. 2021 na svůj mandát rezignovala).

Členka ZHMP Ing. Alexandra Udženija byla neuvolněnou členkou ZHMP. Do funkce „uvolněné“ předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP byla zvolena na 24. zasedání ZHMP dne 18. 2. 2021, a to usnesením č. 24/1.