Význam atributů - Zastávky

Atribut Význam
Stop_id ID zastávky
Stop_name Název zastávky
Wheelchair Bezbariérová (0 - ne, 1 - ano)
Platform_code Označení nástupiště
Asw_node_i ID uzlu
Asw_stop_i ID zastávky v rámci uzlu
Routes_id ID linek, které obsluhují zastávku
Routes_nam Označení linek, které obsluhují zastávku
Is_night Zastávka je obsluhována v noci (0 - pouze denní linky, 1 - pouze noční linky, 0,1 - denní i noční linky)
Is_regional Zastávka je obsluhována regionálními linkami (0 - pouze "Pražské" linky, 1 - regionální linky, 0,1 - "Pražské" i regionální linky)
Route_type ID druhu dopravy, které obsluhují zastávku - 0 – tramvaj, 1 – metro, 2 – vlak, 3 – autobus, 4 – přívoz, 7 – lanovka, 0,3 - tramvaj i autobus
Zones_id Tarifní pásmo/pásma, do kterých zastávka patří
On_request Zastávka na znamení (0 - není na znamení, 3 - je na znamení, 0, 3 - pro některé linky na znamení)
Validity Datum platnosti (RRRRMMDD), pro více dní jsou data oddělena čárkou